תקנון הטבה

  • הטבת השובר ניתנת בהתאם לפסק דין שאישר הסדר הסתלקות מתוגמלת בתובענה ייצוגית (ת"צ 23613-01-22).

  • השובר יהא תקף ל-180 ימים, מיום שליחת מסרון היידוע ללקוח, וניתן יהא לממשו בהזדמנות אחת בלבד (כלומר, מימוש ברכישה אחת).
    לא ניתן יהיה לממש יותר משובר אחד בעסקה אחת.

  • אם יירכש באמצעות השובר מוצר ששוויו נמוך משווי השובר – הלקוח לא יהיה זכאי להפרש.

  • הטבת השובר היא אישית ולא ניתנת להעברה.