כאן תוכל לבדוק את יתרת הכרטיס ביימי 

יש לך כבר כרטיס Buyme?