ביימי בירור יתרה

כאן ניתן לברר את יתרת הנקודות בכרטיס BuyMe Total, BuyMe וכרטיס BuyMe Multi