בירור יתרת כרטיס אשמורת

יש לך כרטיס אשמורת? כאן ניתן לברר את יתרת הנקודות בכרטיס