בדיקת יתרה אשמורת

כאן ניתן לברר את יתרת הנקודות בכרטיס