נופשונית בירור יתרה

כאן ניתן לברר את יתרת הנקודות בכרטיס